Hållbar utveckling via folkhögskolan

 

Vilken roll kan folkhögskolorna spela i omställningen mot en hållbar framtid? Denna fråga har varit utgångspunkten för projektet "Glokala omställningscentra - folkhögskolan som arena och aktör" där sex nordiska folkhögskolor tillsammans med miljöorganisationer och FOLAC har lärt av varandra och formulerat idéer om hur man komma vidare. 

Erfarenheterna finns sammanfattade i skriften "Riktlinjer för folkhögskolor som glokala omställningscentra". Där kan folkhögskolor få inspiration till hur man kan arbeta med omställningsfrågor på den egna skolan och i kontakt med det omgivande samhället. 

Läs mer och ladda ner skriften

Källa: FOLAC