Hallituksen Kunskapslyftet-panostus osaamisen kehittämiseen jatkuu vuonna 2017

Hallitus on esittänyt koko koulutussektoria koskevia lisäpanostuksia vuodelle 2017.

 

Aikuisten oppimisen osalta tämä merkitsee sitä, että valtion rahoittamien koulutuspaikkojen määrä kasvaa. Näin vuoden lopussa on tullut aika tehdä yhteenveto tämän vuoden aikana tehdyistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista ensi vuoteen. Hallitus suuntaa ammatilliseen korkeakoulutukseen lisärahoitusta 6000 uuteen aloituspaikkaan, joten tässä koulutusmuodossa on ensi vuonna yhteensä 30 000 opiskelupaikkaa. Myös korkeakoulut ja yliopistot saavat lisärahoitusta voidakseen tarjota lisää opiskelumahdollisuuksia vuonna 2017. Vapaan sivistystyön sektorilla puolestaan kansanopistot saavat monta tuhatta uutta aloituspaikkaa sekä yleissivistävään opetukseen että muille kursseille. Lisäksi hallitus myöntää kansanopistoille lisätukea opiskelumotivaatiota lisäävään koulutukseen sekä pitkäaikaistyöttömien ammattikoulutukseen. Myös kuntien järjestämän perus- ja toisen asteen ammattikoulutuksen (Komvux) osalta ammattikoulutuspaikkoja lisätään valtion tuella vuonna 2017.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)