Hallituksen budjettiesitys: mittava panostus perustaitoihin

 
Varat käytetään oppilaiden luku, - kirjoitus- ja laskutaitojen vahvistamiseen. Lisäksi hallitus esittää, että korkeakoulujen laadun parantamiseen käytetään 240 miljoonaa kruunua vuonna 2008. Ensisijaisesti rahaa halutaan suunnata niille koulutusaloille, joiden opiskelupaikkakohtaiset kulut ovat pienimmät. Näin ollen laaturahoitusta saavat humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan koulutukset ja oikeustieteen, teologian, luonnontieteiden sekä tekniikan koulutusohjelmat.