Hallituksen budjettiesitys valmistui 24. elokuuta

 

Hallituksen ja tanskalaisen kansanpuolueen keväällä solmima elvytyssopimus on jättänyt jälkensä budjettiesitykseen. Hallitus kuvaa sopimusta vastuulliseksi talousponnistukseksi, jonka avulla se pyrkii pitämään kiinni opiskelupaikkojen lisäystavoitteestaan, vaikka opetusministeriön alaiset laitokset joutuvat säästökuurille vuosiksi 2011–2014. Vuosina 2011–2013 ministeriöiden tulee säästää puoli prosenttia vuodessa, ja opetusministeriön hallinnonalan säästötavoitteet on jaettu kaikkien koulutusalojen kesken. Säästöjen avulla pyritään mm. turvaamaan muita tärkeitä tavoitteita, kuten koulutuspaikkojen lisääminen ja syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille suunnatut erityispanostukset. Tanskan valtiopäivät pohtii budjettia syksyn aikana.

Lisätietoa ja linkkejä avainpuheisiin, esityksen taloudellisiin seurauksiin ym. (tanskaksi):
Uvm.dk (1)
Uvm.dk (2)