Hallituksen esitys työllistämisestä ja koulutuksesta

 
Ruotsin hallitus on saanut valmiiksi esityksen, jossa ehdotetaan mm. lisäpanostuksia aikuiskoulutukseen:
1. Korkea-asteen ammattikoulutukseen lisätään noin 1000 aloituspaikkaa vuonna 2009, 2000 paikkaa vuonna 2010 ja 1000 paikkaa vuonna 2011.
2. Aikuisten toisen asteen ammattikoulutukseen suunnataan lisävaroja budjettiehdotukseen jo entisestään sisältyvien lisäysten lisäksi. Kunnalliseen aikuisten toisen asteen ammattikoulutukseen (yrkesvux) lisätään 3200 paikkaa vuonna 2009. Vuonna 2010 lisäpaikkoja tulee arviolta 3900 ja vuonna 2011 noin 1600. 
Yli 25-vuotiaita työttömiä houkutellaan hakeutumaan kunnalliseen toisen asteen ammatilliseen aikuiskoulutukseen tarjoamalla heille normaalia suurempaa opintotukea vuosina 2009 ja 2010. Tarjottu tuki on suuruudeltaan 80 % opintotuen maksimimäärästä. 
www.regeringen.se/content/1/c6/11/90/25/98794355.pdf