Hallituksen kevätbudjetissa uusia panostuksia maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen

Huhtikuussa esitelty hallituksen esitys vuoden 2016 muutetuksi talousarvioksi sisältää maahanmuuttajiin ja aikuiskoulutukseen kohdistuvia lisäpanostuksia jo tälle vuodelle.

 

Ulkomailla suoritettujen opintojen arvioinnille on ollut kova tarve, ja jatkossa sitä tullaan tarvitsemaan entistä enemmän. Siksi hallitus myöntää vuodeksi 2016 yliopisto- ja korkeakouluneuvostolle 10 miljoonaa kruunua lisärahoitusta ulkomailla suoritettujen tutkintojen arviointiin. Kouluasioiden virasto Skolverket saa rahoitusta, jolla se voi tukea kuntia aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen järjestämisessä niille mahanmuuttajille, joilla on keskeneräinen toisen asteen koulutus. Hallitus suuntaa lisää rahoitusta myös siihen, että uusia ihmisiä saataisiin innostettua ryhtymään ruotsi toisena kielenä -opettajiksi ja ruotsia maahanmuuttajille -opettajiksi. Maahanmuuttajien ruotsinopettajien rekrytointiin ja täydennyskoulutukseen vuodeksi 2016 varattua rahoitusta lisätään 40 miljoonalla kruunulla. Lisäksi hallitus myöntää lisärahoitusta vapaan sivistystyön sektorille ruotsinopetuksen ja yhteiskuntatietouden opetuksen lisäämiseksi.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)