Hallitus aikoo panostaa AHOTiin

 

Hallitus korostaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) merkitystä tulevassa budjettiesityksessään ja ilmoittaa, että lähivuosina tulossa on yhtenäinen suurpanostus.

Hallituksen aiemmin esittelemään uuteen osaamisen kehittämisohjelmaan sisältyy myös useita isoja panostuksia, joiden tarkoituksena on eri tavoin tukea AHOT-työtä.

Hallitus haluaa suunnata enemmän rahaa täydennyskoulutusohjelmiin, jotka on suunnattu ulkomailla tutkinnon suorittaneille henkilöille. Suunnitelmissa on myös kasvattaa yliopistojen ja korkeakoulujen määrärahoja, jotta ne voivat arvioida nykyistä suuremman määrän ulkomailla suoritettuja tutkintoja.

Lisäksi hallitus aikoo tukea AHOT-työn kehitystä järjestämällä opinto- ja ammatinvalintaohjausalan jatkokoulutushankkeita, suuntaamalla enemmän varoja AHOT-työn kehittämiseen ja perustamalla uuden AHOT-valtuuskunta, jonka tehtävänä on tukea, kehittää ja koordinoida AHOT-työtä vuoteen 2019 asti.  

Lisää aiheesta (ruotsiksi)