Hallitus haluaa ottaa käyttöön kansallisen tutkintojen viitekehyksen

 

Hallitus on luovuttanut valtiopäiville esityksen, jossa ehdotetaan kansallisen kvalifikaatioiden (tutkintojen ja osaamisen) viitekehyksen luomista. 

Viitekehykseen sijoitettaisiin hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi tutkintoja, sertifikaatteja ja diplomeja. Viitekehyksen tarkoituksena on helpottaa tutkintojen vertaamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Näin yksittäisten ihmisten ja muunmaalaisten työnantajien sekä koulutuksen tarjoajien on helpompi ymmärtää minkätasoinen tutkinto on kyseessä. Tämä voi helpottaa työ- tai opiskelupaikan saamista toisista Euroopan maista, joissa myös on käytössä kansallinen viitekehys. Viitekehyksessä kuvataan osaamista tietoina, taitoina ja pätevyyksinä kahdeksalla eri tasolla. Ensimmäisessä vaiheessa siihen sijoitetaan julkiseen koulutusjärjestelmään kuuluvat koulutusmuodot, kuten toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut. Toisessa vaiheessa myös muut koulutuksen järjestäjät, kuten ammattiliitot, elinkeinoelämä ja urheilujärjestöt voivat hakea järjestämänsä koulutuksen sijoittamista viitekehykseen. Hakemukset käsittelee Myndigheten för yrkeshögskolan, joka on Ruotsissa toisen asteen jälkeistä ammatillista koulutusta koordinoiva  viranomainen. Päätöksestä voi valittaa korkeakoulujen valituslautakunnalle. 

Lisää aiheesta (ruotsiksi)