Hallitus hyväksyi vuoden 2013 tulo- ja menoarvion – sopu yhtenäisyyslista-puolueen kanssa löytyi

 

Useat neuvotteluissa sovitut asiat vaikuttavat erityisesti aikuiskoulutuskenttään. Esimerkiksi Tanskan 13 VEU-keskuksille (aikuis- ja täydennyskoulutuskeskus) varataan jatkossakin rahoitusta, mikä takaa aikuis- ja täydennyskoulutuksen saatavuuden yrityksille ja niiden työntekijöille.
Budjetissa painotetaan erityisesti ammatillista koulutusta ja nuorisokoulutusta. Ammattikoulutuksen laatua parannetaan mm. kehittämällä opettajien ja johtohenkilöstön osaamista ja uusien pedagogisten pätevyysvaatimusten avulla. Opiskelijoille varataan mahdollisuuksia työssä oppimiseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla, jotta he voivat suorittaa opintonsa loppuun. Lisäksi perustetaan uusia harjoittelukeskuksia.
Vapaan sivistystyön piirissä 10. luokan opetusta ja ammatilliseen koulutukseen valmistavaa opetusta tarjoavat vapaat oppilaitokset (frie fagskole) saavat takaisin sen tuen joka niiltä otettiin pois vuoden 2010 elvytyspaketin yhteydessä. Kansanopistoihin kohdistuvat säästötoimet pysyvät sen sijaan voimassa. Tanskaa maahanmuuttajille opettavat kielikeskukset eivät joudu säästöjen kohteeksi, ja nuorten työpajatyyppistä ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten tuki säilyy. Tutkimusrahoitusta suunnataan vuonna 2013 erityisesti  elintarvikkeiden, ympäristön, terveyden ja tuotannon tutkimukseen sekä vapaaseen tutkimukseen ja innovointiin.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Uvm.dk | www.dfs.dk | Fivu.dk | Mm.dk