Hallitus ilmoitti uudesta kotouttamispaketista

 
Aida Hadzialic ja Gustav Fridolin vierailee St Botvidin lukiossa. Martina Huber/Regeringskansliet Aida Hadzialic ja Gustav Fridolin vierailee St Botvidin lukiossa.

Kevätbudjettiin sisältyvän uuden kotouttamispaketin avulla hallitus haluaa luoda paremmat edellytykset vasta saapuneiden maahanmuuttajien nopealle työ- tai opiskelupaikan saamiselle. Panostukseen sisältyy myös korvaus, joka maksetaan pakolaisia tai maahan yksin saapuvia pakolaislapsia vastaanottaville kunnille. 

Hallituksen mielestä maahanmuuttajien työllistymisen nopeuttamiseksi tarvitaan kotouttamistyön uudistus sekä lisää resursseja. Hallitus onkin aikeissa ehdottaa uusia hankkeita ja panostuksia useilla alueilla.

Hallitus haluaa panostaa parempaan ruotsinopetukseen ja tehokkaampaan aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen sekä  lisätä mahdollisuuksia täydennyskoulutuksen suorittamiseen yhdessä työssäoppimisjaksojen ja työnteon kanssa. Lisäksi hallitus haluaa nähdä työelämäsyrjinnän vastaisia aktiivisia toimenpiteitä. 

Kunnille aiotaan antaa lisätukea, jotta ne voivat antaa maahan vasta saapuneille lapsille ja nuorille hyvän alun Ruotsissa. Hallituksen näkemys on, että pakolaisten vastaanottaminen on kansallisen tason kysymys.  Siksi kaikkien kuntien on osallistuttava ja edistettävä tulokkaiden mahdollisimman nopeaa kotoutumista. Samaan aikaan kunnille aiotaan taata paremmat suunnittelumahdollisuudet ja kohtuulliset, vakaat taloudelliset edellytykset sijoitettaessa pakolaisia kuntiin. 

Hallitus haluaa, että kansalaisjärjestöjen ja yhdistysten toimintaa tuetaan enemmän, jotta niiden on helpompi osallistua ihmisarvoisen vastaanoton antamiseen pakolaisille. Järjestöjen toimintaan voi kuulua vaikkapa erilaisia mentorointiohjelmia, kummiperheitä, kielikahviloita ja lasten urheilutoimintaa. 

Lisää aiheesta (ruotsiksi)