Hallitus ja työmarkkinaosapuolet solmivat kolmikantasopimuksen

Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat solmineet uuden kolmikantasopimuksen, jonka on tarkoitus vahvistaa aikuis- ja täydennyskoulutusta.

 

Tarkoitukseen varataan noin 2,5 miljardia Tanskan kruunua. Sopimuksen keskeinen tavoite on edistää liikkuvuutta ja joustavuutta lisä- ja täydennyskoulutuksessa, jotta yksilön osaaminen saadaan työmarkkinoiden muuttuvia vaatimuksia vastaavaksi. Sopimuksessa painotetaan sekä ammattitutkinnon suorittaneiden että tutkintoa vailla olevien osaamisen kehittämistä. Muun muassa seuraavat toimenpiteet sisältyvät sopimukseen:

  • Työmarkkinaliikkuvuuden tukeminen – 400 miljoonaa kruunua käytetään alanvaihtajille suunnattuun rahastoon, joka myöntää tukea omaehtoiseen uudelleenkouluttautumiseen.  
  • Etsivä työ – 100 miljoonaa kruunua käytetään etsivään työhön, jonka tarkoituksena on edistää luku- ja laskutaidon kehittämisen ja lukivaikeuksista kärsivien parissa tehtävää työtä.
  • Lyhyiden työvoimapoliittisten koulutusten (AMU) tukemiseen käytetään 420 miljoonaa Tanskan kruunua 
  • Aikuisopiskelijoille suunnatun korkeakoulutuksen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kehittäminen
  • Yhden luukun periaate aikuis- ja täydennyskoulutukseen – ohjausta, tietoa koulutustarjonnasta ja opintotukea haetaan samalta viranomaistaholta.

Lisää aiheesta (tanskaksi)