Hallitus panostaa pitkäaikaistyöttömiin

 
Syksyn budjettiesityksessä esitellään työ- ja kehitystakuun kolmannen vaiheen toteutussuunnitelma. Tavoitteena on tarjota pitkäaikaistyöttömille kokemusta työelämästä ja työyhteisössä toimimisesta. Työnvälitysvirasto (Arbetsförmedlingen) saa tehtäväksi muodostaa toteutusryhmän, johon kuuluu muun muassa sosiaalisia yrityksiä ja kunta- ja maakäräjätason sekä valtion viranomaisia. Euroopan sosiaalirahaston Ruotsin-neuvosto on tärkeä toimija työryhmässä, jonka tarkoituksena on varmistaa riittävät työllistymismahdollisuudet. Osallistujat voivat työllistyä kaikenlaisilla työpaikoilla, kuten sosiaalisissa yrityksissä, yksityisyrityksissä ja kuntien palveluksessa. Takuun kolmas vaihe alkaa, kun henkilö on saanut työ- ja kehitystakuukorvausta 450 päivän ajan.
www.regeringen.se/sb/d/8271/fromdepartment/
8270/pressitem/110638#anc110638