Hallitus panostaa vapaaseen sivistystyöhön

 

Hallitus toteaa, että vapaan sivistystyön alainen toiminta on kaikilta olennaisilta osiltaan hyvälaatuista ja että vapaa sivistystyö on edelleen tärkeä toimija vammaisten ja vajaakuntoisten osalta.
Hallitus haluaa rahoittaa myös opiskelupaikkoja kansanopistoihin nuorille, joilta puuttuu peruskoulun tai toisen asteen päättötodistus. Kohderyhmälle tarjotaan kolmen kuukauden pituista koulutusta, johon sisältyy valmistavia tai motivaatiota lisääviä opintoja ja/tai kertausta. Tavoitteena on madaltaa osallistujien kynnystä aloittaa kokopäiväopinnot tai palata niiden pariin. Hallitus ehdottaa, että tarkoitukseen perustetaan 1000 opiskelupaikkaa, mikä merkitsee 51 miljoonan kruunun panostusta. Kansanopistot ja sivistysliitot tarjoavat monille aikuisille mahdollisuuden koulutus- ja sivistystason parantamiseen, henkilökohtaiseen kehitykseen, mielekkääseen vapaa-aikaan ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Tulokset osoittavat myös, että kansansivistyskentällä kehitetään aktiivisesti toimintaa ja pyritään tavoittamaan uusia kohderyhmiä.

Linkkejä (ruotsiksi):
Vapaan sivistystyön määrärahat budjettiesityksessä (pdf)
Koko budjettiesitys vuodelle 2010
Ruotsin kansansivistysneuvoston uutiskirjeen "Folkbildningsrådet informerar" pääset lukemaan kotisivuilta: www.folkbildning.se