Hallitus sopi punaisesta budjetista sosialistisen kansanpuolueen ja yhtenäisyyslistan kanssa

 

 

13. marraskuuta 2014 Tanskan hallitus sopi sosialistisen kansanpuolueen sekä punavihreän yhtenäisyyslista-puolueen kanssa ensi vuoden valtionbudjetista, jonka valtiovarainministeri Bjarne Corydon nimesi ”yhteisön budjetiksi”. Budjetti keskittyy useiden sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueiden vahvistamiseen. Luvassa on mm. seuraaviin aihealueisiin liittyviä kehityshankkeita: vihreät innovaatiot ja ilmastoinnovointi,  turvatummat työmarkkinat sekä turvapaikka- kehitysyhteistyöasiat.

Sopimuksen myötä luovutaan 1.1.2014 voimaan tulleesta avopuolisoiden keskinäisestä elatusvelvollisuudesta. Sen sijaan käyttöön tulee uusi rahallisen tuen muoto työttömille, jotka ovat käyttäneet loppuun ansiosidonnaisen työttömyysturvansa.  Työmarkkinoiden osalta budjettiin sisältyy myös sosiaalista polkumyyntiä vastustavia toimenpiteitä.

Terveydenhuollon kehittämiseen on varattu yhteensä 6,5 miljardia kruunua. Varoja suunnataan erityisesti syövän hoitoon, kroonisten sairauksien varhaisempaan diagnosointiin ja hoitolaitosten ylipaikkatilanteiden estämiseen.

Budjetissa varataan miljardi kruunua varhaiskasvatusammattilaisten määrän lisäämiseksi päiväkodeissa. Lisäksi valmisteilla on niin sanottu kotihoidon leimauskortti, jonka avulla ikääntyneet voivat itse olla mukana päättämässä mihin leimoja käytetään.

Lue budjettisovusta Tanskan valtiovarainministeriön nettisivuilta (tanskaksi)