Handarbetets virtuella vitrin

 

Det berättar läraren Kirsti Soukka, som är en av de handarbets- och hantverkslärare vid Helsingfors finska arbetarinstitut som upprätthåller bloggen sedan februari i år. Hon kallar bloggen för en virtuell vitrin, där lärarna har möjlighet att berättar om sig själva, om institutets kurser och om vad eleverna gjort på de olika kurserna mera ingående än via traditionella medier. Det finns förstås och länkar till institutets övriga kurser. Fina bilder illustrerar verksamheten. Och det är fritt fram för den som besöker sidan att kommentera innehållet och kanske på så sätt starta en diskussion.
Arbetarinstitutet har redan en längre tid varit inriktat på nätundervisning och nu var det dags för hantverkssidan att profilera sig på nätet. Tack vare det kvalitetspris som handarbetsundervisningen fick av undervisningsministeriet för två år sedan har man nu haft möjlighet att starta en blogg. Samtliga åtta huvudlärare i handarbete delar på ansvaret så att de sköter bloggen parvis i fyra veckors perioder. Allt material som publiceras går via de ansvariga.
– I början var jag nog en aning skeptisk. Det var mycket jobb med teknik och sånt, men nu känns det verkligen trevligt. Lärarna har bland annat gått på kurs i hur man skriver en blogg, säger Kirsti Soukka.
Finland är handarbetets, och även bloggarnas, förlovade land. Man räknar med att det finns tiotusentals bloggar och över tio nya föds varje dag. De flesta handarbetsbloggar ger konkreta tips i form av mönster och instruktioner, men Opistosta Käsin är av ett lite annat slag.
– Vår blogg berättar mera allmänt om vår verksamhet och vi hoppas att folk som läser den kommer till våra kurser för att lära sig mera.

Passar invandrare

Den interaktiva sidan har tillsvidare inte varit så livlig som man önskat sig, men man hoppas att det blir bättre efter inkörningsperioden.
– Eleverna är nog med på noterna och de vill gärna att vi ska sätta ut bilder av deras alster och timlärarna bidrar gärna med texter.
Det är också tänkt att bloggens enkla språk ska passa invandrare, som ännu inte är så slängda i finska.
Någon blogg som fungerar på samma sätt som Opistosta Käsin känner Kirsti Soukka inte till så den torde vara en aning unik i sitt slag. Det finns planer på att utveckla och utvidga den, till exempel så att man tar med mera opinionsbildande artiklar och mera avancerade verktyg för interaktion.
I Finland har handarbetet alltid spelat en viktig roll och medborgarinstitutens handarbets- och hantverkskurser har i alla tider varit otroligt populära. Tack vare moderna fenomen som stickkaféer, styling och handarbetsbloggar har ämnet också nu blivit mediesexigt. Kirsti Soukka har ändå inte märkt att medelåldern på kursdeltagarna i hennes ämnen skulle ha sjunkit märkbart även om man nog gör inviter till de unga.
– Kursdeltagare som är under 25 år och går på två kurser får den ena kursen gratis.
Trots att medelåldern på kursdeltagarna fortfarande är relativt hög, har brist på datorvana inte visat sig vara något hinder, snarare något som främjar kontakten med en yngre generation.
– De som är osäkra brukar be någon yngre som hjälp.
Lärarna väntar nu med spänning på vad det nya sättet att interagera med eleverna ska tillföra undervisningen.

www.opistostakasin.fi


Somedi – sociala media och seniorer

Helsingfors finskspråkiga arbetarinstitut har tillsammans med några andra institut, som är geografiskt utspridda, startat ett projekt kallat Somedi (Sociala medier och seniorer) som stöds av Undervisningsministeriet. Det har pågått sedan 2008 och avsikten är att introducera för äldre de möjligheter som sociala medier erbjuder. Man ordnar bland annat öppna föreläsningar, som man kan delta i både fysiskt och virtuellt, bland annat med hjälp av miljöer som Second Life och Adobe Connect Pro. Möten har också ordnats på distans med hjälp av sociala medier och deltagarna har fått lära sig producera wiki- och bloggtexter. Konserter, föreläsningar, utställningar, smågruppsundervisning och möten med tutorer har man kunnat delta i via en öppen undervisningsplattform http://tinyurl.com/somedi-slurl på Second Life. Inom Somedi har man satsat speciellt mycket på personligt stöd.
Också utomstående aktörer har kunnat delta i verksamheten. Förutom att det har fungerat som en introduktion i hur sociala medier, och speciellt virtuella interaktiva miljöer, fungerar har man också fått reda på hur olika läroanstalter fungerar i den här miljön och på vilket sätt medborgar- och arbetarinstitut kan dra nytta av speciellt Second Life.

Källa: http://somedi.blogspot.com/