Handlingsplan 2021-2024

 

De nordiska statsministrarna enades om en ny vision för Nordiska ministerrådet, Vision2030, i augusti 2019. Enligt den ska Norden bli världens mest hållbara och integrerade region. För att förverkliga visionen prioriteras tre strategiområden inom Nordiska ministerrådets arbete under de kommande fyra åren: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Parisavtalet och Agenda 2030 visar vägen, och Norden ska arbeta ännu ambitiösare och snabbare än övriga världen.

För att lyckas med det har samtliga fackministerråd och nordiska institutioner liksom Nordiska Rådet involverats för att ge konkreta förslag på projekt och prioriteringar. I högre grad än någonsin tidigare har också civilsamhället och näringslivet i Norden konsulterats. Resultatet är denna handlingsplan för Nordiska ministerrådets arbete de kommande fyra åren som tar sin utgångspunkt i 12 mål kopplade till de strategiska prioriteringarna.

Det nordiska samarbetet ska ta fram relevant kunskap och forskning som efterfrågas och används av de nordiska länderna och föra samman nordiska aktörer för att lära sig av varandra och få bättre förståelse för varandra på tvärs av de nordiska länderna.

Läs Handlingsplan här.