Hankkeesta koulutusnostetta Grönlannin maaseudulle

Viime vuonna Grönlannissa alkoi Nuiki-hanke, joka auttaa maaseututaajamissa asuvia hankkimaan koulutusta. Hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut menestyksekäs, sillä 45:stä osallistujasta 43 suoritti koulutusohjelman loppuun saakka.

 


Viime vuonna Grönlannissa alkoi Nuiki-hanke, joka auttaa maaseututaajamissa asuvia hankkimaan koulutusta. Hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut menestyksekäs, sillä 45:stä osallistujasta 43 suoritti koulutusohjelman loppuun saakka.

Koulutukseen sisältyy peruskoulun viimeisen luokan opintoja grönlannin, englannin ja tanskan kielissä ja matematiikassa sekä loppukokeet näistä aineista. Lisäksi opiskelijat saavat opinto-ohjausta ja henkilökohtaisen kehityksen ohjausta. Opetus tapahtuu paikallisissa peruskouluissa päiväopetuksen loputtua, ja opettajina toimivat koulujen omat opettajat.
Hanke käynnistettiin, koska Grönlannin maaseututaajamissa peruskoulun tai sitä korkeamman koulutusasteen loppuun suorittaneiden osuus väestöstä on pienempi kuin Grönlannissa keskimäärin. Nuiki-hanke sai alkunsa Itilleqin kylässä järjestetystä pilottihankkeesta. Kokonaisuudessaan Nuikiin sisältyy 12 yksivuotista hanketta, jotka toteutetaan seuraavien viiden vuoden aikana. Jokaiselta osallistujapaikkakunnalta valitaan noin 15 osallistujaa.
Haasteet eivät liity vain opetettaviin asiasisältöihin: päihdeongelmat ja sosiaaliset ongelmat ovat yleisiä pienillä paikkakunnilla, ja osallistujilla on paljon haasteita myös yksityiselämässään. Henkilökohtaisen kehityksen ohjauksella osallistujia tuetaan ja motivoidaan jatkamaan hankkeessa. Mottona on: ”On OK että ihmisellä on ongelmia - niiltä ei välty kukaan - mutta ei ole OK olla tekemättä ongelmilleen mitään.”

Lisää aiheesta (grönlannin ja tanskan kielillä): www.nuiki.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl