Har innvandrere verdi?

 
Under tittelen Nordisk flerkulturell verdiskapingskonferanse ønsker Foreningen Norden og Rådet for Drammensregionen å ivitere til debatt om innvandrernes betydning for dynaminsk verdiskaping i samfunnet, og hvordan vi kan bli mer bevisste på denne ubrukte ressursen. Foreleserlisten gir et godt svar på spørsmålet. Den er interessant flerkulturell og spenner over mange aspekter og muligheter. Konferanse har viktige støttespillere som Innovasjon Norge, IMDI, integrerings- og mangfoldsdirektoratet, NHO og NVL.
Mer finner du her. www.drammensregionen.no/corporate_user/forside/
nordisk_konferanse_om_flerkulturell_verdiskaping
_22_23_mars_2007