Harjoituskouluista lisää laatua opettajankoulutukseen

 

Opettajankoulutusta järjestävät korkeakoulut valitsevat harjoittelukoulut, joista kukin ottaa vastaan suuren määrän opettajaksi opiskelevia. Keskittäminen mahdollistaa osaavan ohjaajaverkoston muodostamisen. ja korkeakoulujen on myös helpompi seurata harjoittelujen edistymistä. Tarkoituksena on, että kokeneet, ammattitaitoiset opettajat voivat välittää osaamistaan seuraavalle sukupolvelle. Tukholman opetustoimen johtaja Thomas Persson laatii Ruotsin hallituksen toimeksiannosta esityksen harjoituskoulujärjestelmästä. Esityksen on määrä valmistua viimeistään kesäkuussa 2012.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/15623/a/185155