Harva pääsee opitun tunnustamiseen

 

Tutkimuksen mukaan opitun tunnustamisprosesseissa on suuria eroja laajuuden, käytettyjen menetelmien ja laadun suhteen eri oppilaitosten ja koulutusalojen välillä. Opitun tunnustamista hankaloittavat usein erilaiset esteet kuten riittämätön tieto, puutteelliset resurssit ja kielteiset asenteet.

Lisää tietoa tanskankielisessä tutkimusraportissa:
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=9988