Heftig debatt om digitalisering og ressurser i bibliotekene

 
Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt har en budsjettprognose på 40 - 50 mill kroner årlig og omfatter digitalisering av litteratur som for en stor del allerede er gratis tilgjengelig i bibliotekene. - Dette ikke bare er en strid om analyser og strategier, det er i høyeste grad en kamp om ressurser, skriver Norsk Bibliotekforenings leder Anne Hustad og generalsekretær Tore Kr. Andersen, i denne kronikken i Aftenposten: www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2437151.ece