Helhed, sammenhæng og samarbejde i forhold til læring i og for arbejdslivet

Dette var et af hovedbudskabene, som deltagere tog med sig, da NVL rapporten ”Kompetence set fra arbejdslivet” blev præsenteret og diskuteret til seminar i Torshavn den 20. april.

 

03-05-2017
kompetenceudvikling livslang læring erhvervsliv

Omkring 60 repræsentanter for arbejdsgivere, arbejdstagere, erhvervsliv, undervisningssektoren og myndigheder deltog i seminaret. Rapportens rekommendationer blev vel modtaget, der var aktive diskussioner blandt deltagerne, og både lokale oplægsholdere og deltagere gav udtryk for, at fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet er et fælles anliggende, som kræver infrastruktur, koordinering og samarbejde. Det blev flere gange understreget, at tiden er inde til at arbejdsmarkedets parter og myndigheder sætter sig sammen og målrettet får gang i trepartssamarbejde i forhold til kompetencepolitik, voksenlæring, validering, livslang læring og karrierevejledning. Aktører på Færøerne har diskuteret disse emner i de sidste par årtier, men der er brug for handling til at finde løsninger. Til det kan rapportens konkrete rekommendationer være et godt udgangspunkt.