Helhedsplan for befolkningsvækst for 700 millioner

 

Den tværfaglige arbejdsgruppe, som har udarbejdet denne meget omdiskuterede rapport, har haft repræsentanter fra bl.a. erhvervsministeriet, undervisningsministeriet og arbejdsgiverforeningen. Målgruppen for de 37 vækstinitiativer, som er opdelt i fem forskellige samfundstemaer, er især den unge generation og kvinder. Stort fokus er på det første tema, som er uddannelse og forskning. Blandt disse vækstinitiativer er omfattende økonomisk priorietring af højere uddannelse, udvikling af nye uddannelser ved Færøernes Universitet, etablering af et campus, kollegieboliger, øget samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og tæt samarbejde med erhvervsliv.

Læs mere om helhedsplanen for befolkningsvækst og download publikationen på Vmr.fo