Helhetlig kompetansepolitisk strategi

Norge var det første landet som deltok i OECD-prosjektet Skills strategy.

 

Her har OECD hjulpet Norge med å analysere følgende:

  • Utvikler vi nok og riktig kompetanse?
  • Bruker vi den tilgjengelige kompetansen i arbeidslivet godt nok?
  • Kan den norske kompetansepolitikken bli bedre?

For å finne svarene, nedsatte Kunnskapsdepartementet et strategiprosjekt med Vox som sekretariat. Oppgaven var å koordinere utvikling av en helhetlig nasjonal kompetansepolitisk strategi. Arbeidslivets parter og Voksenopplæringsforbundet er strategiske parter i utviklingsarbeidet. Arbeidet er godt forankret og strategien forventes å bli lagt fram i januar 2017.

Läs mer