Hen imod en formel validering på Færøerne

 

Noget til gengæld for erhvervserfaringer

-Jeg synes, at det er rimeligt, at man får noget til gengæld for erhvervserfaringerne. Jeg har arbejdet som hjemmehjælper og i ældreplejen i mange år, og jeg kan sagtens følge med i undervisningen, selvom jeg ikke har været i praktik, siger Axelina Jacobsen, der er i gang med at uddanne sig til social- og sundhedshjælper på den færøske Sosu-skole. Axelina har fået meritoverført sine erhvervserfaringer, hvilket har forkortet hendes uddannelse med 14 uger.
Som studerende på Sosu-skolen er Axelina med i et projekt, igangsat af Erhvervsuddannelses-kontoret som en del af arbejdet med at organisere en formel validering og kompetencevurdering på Færøerne.

Erhvervserfaringer en fordel

Erhvervsuddannelseskontoret har igangsat projekter, hvor ufaglærte får deres kompetencer vurderet med henblik på deres uddannelsesmuligheder. Det ene projekt involverer Sosu-skolen, hvor ufaglærte hjemmehjælpere er blevet valideret og har fået meritoverførsel for deres erhvervserfaring fra ældreplejen. De er nu i gang med at tage uddannelsen som social- og sundhedshjælpere.
Fordelen med validering er, at de uddannelsessøgende kan få udbytte af de erfaringer, som de har tilegnet sig igennem mange år på arbejdsmarkedet. På Sosu-skolen meritoverføres erhvervserfaringer til uddannelsen som social- og sundhedshjælper. De studerende kan søge om meritoverførsel, hvis de har mindst 3 års erhvervsfaringer med sundhedspleje i løbet af de 5 forudgående år, før uddannelsen påbegyndes. Med relevant erhvervserfaring fritages de studerende for et af to praktikophold, der er af 14 ugers varighed.

Kvalitetssikring

– Vi forventer, at hvis den studerende har arbejdet som social- og sundhedsmedarbejder længere end tre år, er dette en tilstrækkelig kvalitetssikring. Den studerende skal derudover bestå praktikophold nummer to, og vi sikrer os på denne måde den nødvendige kvalitet i uddannelsen, selv om den forkortes på grund af meritoverførsel, siger Jórun Petersen, leder på Sosu-skolen.

Bedre oplysing om de nye muligheder

Jórun Petersen vurderer, at en forbedring, som kan gennemføres på Færøerne med hensyn til kompetenceudvikling, er øget information om mulighederne for merit-overførsel. I øjeblikket gives denne information udelukkende til de studerende ved studiestart på Sosu-skolen. På skolen overvejer man at arrangere bedre information om mulighederne for en kortere uddannelse i Nærverkið, som er den samlede organisation af Ældreplejen på Færøerne.
– Bedre information om mulighederne for merit-overførsel kunne måske få de mange ufaglærte pleje-medarbejdere til at uddanne sig på området. En sådan uddannelse er en garant for et professionelt udført arbejde, og for, at alle respekteres og behandles på samme niveau. Uddannelsen er også en sikkerhed for, at medarbejderne bliver bedre til deres arbejde, og at de ikke bliver slidt op, hverken fysisk eller psykisk, sigur Jórun Petersen.

Godt igang

Erhvervsuddannelseskonteret administrerer anliggender, der vedrører erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet. Her påbegyndte man i november 2011 et arbejde, der skal resultere i et forslag til, hvordan man formelt kan organisere et system for validering og kompetenceudvikling for ufaglærte og for erhvervsrelaterede uddannelser på Færøerne.
Eyðun Gaard er leder af Erhvervsuddannelseskontoret, og han er optimistisk. - Vi er næsten lige startet, men vi er dog kommet godt igang. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der er sammensat af repræsentanter for arbejdsgivere, fagforeninger, erhvervsuddannelserne, A-kassen, vejledere og for centraladministrationen. Og vi forventer, at vi i løbet af det kommende år har en køreplan for det overordnede valideringsarbejde på Færøerne. Hvis først arbejdsmarkedets parter godkender et system for validering og kompetenceudvikling, kan det politiske system komme på banen og udarbejde de nødvendige love og regler, siger Eyðun Gaard.

Links:
Erhvervsuddannelseskontorets hjemmeside: www.yrkisdepilin.fo
Sosu-skolens hjemmeside: www.heilsuskulin.fo
Begge hjemmesider er på færøsk.

Publicerad 27.4.2012