Henkilökohtainen sitoutuminen tärkeä tekijä maakuntien kansainvälisessä toiminnassa

 

Tärkeimmät kansainvälisen toiminnan motiivit ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälisen kaupan edistäminen. Esteinä koetaan puutteellinen kielitaito ja huonot liikenneyhteydet.  Maakuntahallinnossa tapahtuva strateginen suunnittelu  edistää kansainvälistymistä maakunnan keskeisillä toimialueilla. Kansainvälinen toiminta on kuitenkin hyvin riippuvaista yksittäisten henkilöiden omasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta.

Selvitys: PDF