Historiallinen päivä Färsaarten yliopistossa

 

Perjantaina 15. kesäkuuta järjestetyssä tilaisuudessa 30 opettajaa ja 29 lastentarhanopettajaa sai tutkintotodistuksen. He ovat ensimmäiset Färsaarten yliopiston kasvatustieteiden koulutusohjelmista valmistuneet. Koulutusohjelmat käynnistettiin vuonna 2008, kun Färsaarten opettajaseminaarista tuli osa yliopistoa. Opettajaseminaarilla on pitkät perinteet Färsaarilla, sillä siellä on koulutettu kansa- ja peruskoulun opettajia vuodesta 1870 asti. Opettaja- ja lastentarhanopettajakoulutuksen siirryttyä yliopiston alaisuuteen niistä tuli akateemisia koulutusohjelmia, mikä edellytti huomattavia muutoksia koulutuksen sisältöön ja rakenteeseen.
Koulutusohjelmien suosio on lisääntynyt sen jälkeen kun niistä tuli akateemisia. Niihin hakee joka vuosi noin 150–160, hakijaa, joista hyväksytään 50–55 %. Yhteensä opiskelijoita on Torshavnissa sijaitsevan Färsaarten yliopiston lastentarhanopettajan ja opettajan koulutusohjelmissa noin 300.

Lisätietoa koulutuksista http://setur.fo/laeraraskulin/ ja osastonjohtaja Janus Jensenin puhe (fäärin kielellä): Lararafelag.fo