Historiallinen uudistus ammattikoulutuksen tutkintorakenteeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä ehdottaa ammattitutkintojen määrän vähentämistä nykyisestä 351:stä 166:een.

 

Ohjausryhmä esittää myös, että erityisesti nykyisiä ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja yhdisteltäisiin laajemmiksi kokonaisuuksiksi, jotka antavat opiskelijoille paremmat eväät tulevaisuuden työelämään. Lisäksi opiskelijalla olisi aikaisempaa paremmat mahdollisuudet joustavasti hankkia osaamista ja erikoistua opintojen aikana.

Ehdotettu malli on mittavin ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistus sitten ammatillisten tutkintojen kolmivuotistamisen 1990-luvun lopulla. Aiemmin työelämän uusiin osaamishaasteisiin on vastattu aina uuden tutkinnon luomisella, mikä on pirstaloinut tutkintorakennetta ja lisännyt tutkintojen määrää.

Lisää aiheesta