Hjælp til ukrainere gennem partnerskab for hurtig adgang til job

Partnerskabet har til henblik at skabe de bedste muligheder for at de ukrainske flygtninge får hurtig adgang til arbejdsmarkedet ved at fokusere på kompetenceafklaring, uddannelsesbehov, oprettelse af jobbank, danskundervisning samt adgang til integrationsgrunduddannelsen.

 

Regeringen, dansk arbejdsgiverforening (DA), fagbevægelsens hovedorganisation (FH), akademikerne (AC), kommunernes landsforening (KL) og Danske Regioner er indgået i et partnerskab, med henblik på at skabe de bedste muligheder for at de ukrainske flygtninge, får hurtig adgang til arbejdsmarkedet. Der sættes bl.a. fokus på kompetenceafklaring, uddannelsesbehov, oprettelse af jobbank, danskundervisning samt adgang til integrationsgrunduddannelsen (IGU).

Der lægges vægt på at alle relevante parter – herunder virksomheder og frivillige organisationer - bliver inddraget i arbejdet.