Højskolepædagogik er ikke raketvidenskab

 

Men den er uendelig svær at udleve i praksis. Det kræver indsigt, livsmod, engagement og et personligt ansvar, mener lektor i pædagogik Iben Benedikte Valentin Jensen. Det kan være yderst vanskeligt at forklare, hvad højskolens pædagogik er. Det er det altid, når dannelses- og læringsprocesser skal beskrives. Det har aldrig været nemt for nogen som helst skoleformer. De få, der har haft nemt ved at definere deres "pædagogik", har så at sige været uden for pædagogisk rækkevidde, fordi pædagogisk praksis altid er kendetegnet ved dilemmaer, konflikter og paradokser. Alene af den grund, at pædagogik altid handler om det menneskeliv, der ikke leves af sig selv, men som vi i fællesskab forsøger at få mening i med vores personlige ansvar og kritiske medleven.

Læs mer

Kilde: Højskolebladet.dk