Højskoler vil samarbejde med formelle uddannelser

 

Det oplyser Højskoleforeningens FFD’ s (Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark) nyhedsbrev. Udviklingsmidlerne administreres af FFD og Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler (FAHH) i fællesskab. Midlerne, der fordeles af en særlig udpeget styregruppe, er opdelt i to puljer.

• Pulje 1 støtter projekter, der sigter mod at fremme uddannelsessamarbejde mellem højskoler/HH-skoler og formelle uddannelsesinstitutioner.
• Pulje 2 støtter projekter, der sigter mod at styrke de to skolerformers idémæssige og pædagogiske udvikling.

Vejledning i samarbejde
I forlængelse af højskoleudvalgets arbejde med at udvide mulighederne for samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner i det formelle system, har Undervisningsministeriet udarbejdet en vejledning, som tydeliggør en række modeller for samarbejdet.

Link til Netavisen