Højskoler vil sparke til klimadialogen

 

Skal det lykkes at flytte miljødebatten et stykke, der for alvor kan mærkes, er der behov for at så spirer til en ny dannelse på alle niveauer. Inden for alle sektorer. Det var blandt andet et af de tilbagevendende temaer på den nyligt overståede fælles nordiske klimakonference i Odense.
Den udfordring er 17 af de danske folkehøjskoler nu i færd med at påtage sig i håb om, at de både ud fra hver deres rammer og i et stort, fælles samarbejde, kan bibringe såvel græsrødder, som repræsentanter for industrien og politiske beslutningstagere fra ind- og udland nogle nye indfaldsvinkler til, hvordan miljø- og klimadebatten kan undgå at stande i våde. Den skal i stedet bevæge sig raskere frem mod konkrete, ambitiøse målsætninger og løsninger.
Danmarks værtskab for FN’s klimatopmøde i november 2009 har inspireret Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD og en række partnere til med det fælles projekt at tage teten op til såvel undervisningsministerens som klima- og energiministerens støtte og bifald.

Op til 1000 deltagere

COme2gether lyder invitationen til 3-500 deltagere fra hele verden samt ligeså mange danskere, som vil prioritere at tilbringe en uge i august næste år på en af de 17 højskoler. Både for at lytte, debattere, lære, lade sig overraske og inspirere til, hvordan de i nye og anderledes partnerskaber end i dagligdagen pludselig oplever et nyt engagement i at virke for en bæredygtig udvikling.
For tiden arbejdes der blandt andet med at konkretisere forskellige temaer, skolerne selv samt Folkehøjskolernes Forening og en række samarbejdspartnere i projektet, finder aktuelle og relevante.
- Skolerne har meget selvstændige rammer for, hvad de til slut vælger at prioritere. Men vi regner med, at både mere naturvidenskabelige vinkler, som for eksempel scenarier for klimaforandringer og deres konsekvenser, finder vej til programmet, ligesom diskussioner om internationale samarbejder og mere filosofiske vinkler på emnet som vore utopier og opfattelser af ansvar og moral vil være på dagsordenen i de seks dage kursisterne samles på skolerne, fortæller Berit Asmussen, der er projektleder i Folkehøjskolernes Forening for COme2gether.

Netværk med ambitioner

Ambitionerne med projektet er store. Det skal blandt andet identificere de første civile skridt på vejen mod en klimatisk bæredygtig fremtid og levere en platform til at demonstrere eksisterende løsninger.
Samtidig skal skoler og kursister levere konkrete forslag til, hvilke elementer der indgår i en klimatisk bæredygtig fremtid. Undervejs vil de forhåbentlig dele så mange ideer, viden og oplevelser – blandt andet i forbindelse med de events, de tilrettelægger på højskolerne for at skabe dialog med lokale partnere – at deres nye fælles netværk og ambitioner lever videre med tæt kontakt via internettet, efter at deltagerne er vendt tilbage til hver deres dagligdag.
- Nogle af de involverede højskoler har betydelige erfaringer med at arbejde med miljø- og klimaspørgsmål, andre er stået på projektet, fordi de selv ønsker at lære mere på området og eksempelvis anser miljø- og klimaforandringerne som meget vigtige problemstillinger for udviklingen af det globale demokrati, fortæller Berit Asmussen.

Rekruttering

Når det gælder rekrutteringen af danske deltagere til COme2gether, vil højskolerne annoncere kurserne via deres sædvanlige kanaler. Derudover bliver der tilrettelagt en mere målrettet annoncering mod virksomheder, særlige institutioner, NGO’ere og borgere i tæt kontakt med nogle af projektets samarbejdspartnere, blandt andre Dansk Industri og den nyetablerede grønne tænketank CONSITO.
Partnerorganisationerne vil gennem deres internationale kontakter være med til at rekruttere de udenlandske deltagere. På samme måde som i Danmark skal de selv ansøge, og udvælgelsen vil finde sted på baggrund af blandt andet kvalifikationer, hensyn til at få forskellige regioner og sektorer repræsenteret samt ud fra ønsket om at sikre et højt niveau og engagement.


En levende bog til topmødet

Selv om de udenlandske deltagere i COme2gether er draget hjem igen fra højskoleopholdet i Danmark, når FN’s klimatopmøde i november næste år trækker toppolitikere og embedsmænd til København, vil de yngre miljøambassadører alligevel sætte deres præg på topmødet.
Politikerne får overrakt en stor bog med de ideer og refleksioner, der er opstået i løbet af projektet. Bogen skal udvikles videre både i trykt form og på internettet og er derfor forsynet med blanke sider, så både deltagerne og andre kan sætte deres præg på den løbende.