Højskolepædagogisk konference

 

Folkehøjskolerne inviterer, i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Center for Ungdomsforskning, alle med interesse for skole, pædagogik og uddannelse til højskolepædaogisk konference.

Dette års konference tager udgangspunkt i engagementets betydning og dannelsens vilkår i det danske uddannelsessystem, og der lægges dermed op til diskussion af, hvorvidt det er muligt og ønskeligt, i en tid, hvor der gennemføres mange og vidtrækkende uddannelsespolitiske reformer, og hvor der samtidig tales om menings- og motivationskrise fra folkeskole til universitetet, at udvikle og fastholde en pædagogisk praksis baseret på engagement, deltagelse og dannelse.

De senere års omfattende og omdiskuterede folkeskole-, fremdrifts-, erhvervsskole- og gymnasiereformer viser, i hvor høj grad skole og uddannelse er udsat for øget politisk bevågenhed og styring, og spørgsmålet er, hvilke pædagogiske og menneskelige konsekvenser det får, hvis skole og uddannelse gøres til midler i det globale kompetencekapløb om at sikre vores velfærdssamfund og samtidig underlægges et rationale om at køre så billigt og hurtigt som muligt.

Med afsæt i højskolernes tradition og aktuelle pædagogiske praksis lægges der op til en åben og livlig drøftelse af, hvad vi pædagogisk og politisk kan og vil med vores skole og uddannelse i Danmark.

I det danske uddannelseslandskab fremtræder højskolerne som pædagogiske smeltedigler og frie eksperimentarier - solidt forankret i den særlige danske tradition for dannelse og livsoplysning. Konferencen er derfor også et forsøg på at svare bredere på, hvordan højskolerne og deres særlige pædagogiske form kan være med til at udfordre og udvikle pædagogikken generelt.

Konferencen vil veksle mellem oplæg, debatter og workshops og henvender sig både til praktikere, forskere og studerende.

Tid og sted

28. september 2016 kl. 09.00-16.00

DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V (lige ved Hovedbanegården)

Pris

950 kr. Der er et begrænset antal pladser for studerende med relevant uddannelse til en pris på 300 kr.

Tilmelding

Tilmelding i Højskolernes Webshop
Tilmeldingsfrist d. 10. september 2016

MER