Høringsrunde om karriereveilending

Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn, er tittelen på en offentlig utredning om karriereveiledning i Norge.

 

Kunnskapsdepartementet har nå invitert aktuelle instanser til å uttale seg om utredningen som er ett av flere svar på anbefalinger i OECDs skill strategy for Norge. Ekspertutvalget som står bak utredningen foreslår tiltak for et helhetlig karriereveiledningssystem.

Les mer om utreningen her

Last ned utreningen her

norge_i_omstilling.jpg