Höga mål: hållbarhet i undervisningen

 

I artikeln Aiming higher  and further -sustainability in education skriver Páll Tómas Finnson om hållbar utveckling. Enligt honom handlar den om de val vi gör, både som individer, och i samhället i stort. Nu finns ett nytt fortbildningsprogram för hållbar utveckling som tar sikte på hur man kan uppmuntra utveckling och förändring lokalt, berättar Kirsten Paaby, Senior Advisor vid Idébanken. Programmet bygger på flera framgångrika initativ kring hållbar utveckling i de nordiska länderna, och målet är att studera hur dessa initiativ bäst kan anpassas till deltagarnas lokala kontext. Centrala element är samarbete över sektorsgränserna och en medvetenhet om hur lokala aktiviteter påverkar hållbarheten globalt.

Läs mer (på engelska)

Källa: Green Growth