Högskolan långt ifrån jämställd: kraftfulla politiska åtgärder krävs

 

En särskild delegation har under knappt två år haft regeringens uppdrag att främja jämställdhet i högskolan. I uppdraget har ingått att överväga och lämna förslag i frågor som bedöms vara av betydelse på området.
Delegationen konstaterar att det finns stora brister i arbetet för jämställdhet i högskolan och att de insatser som gjorts inte har gett önskvärda resultat. Man framhåller att projekt och tidsbegränsade satsningar inte är någon lösning, utan att det krävs en mer strukturell och långsiktig inriktning i det framtida arbetet.

Läs mer: Regeringen.se