Högskoleexamen ger jobb

 
Kvinnor och män fick arbete i lika stor utsträckning bland de examinerade från grundutbildningar. Det var dock vanligare att kvinnorna arbetade inom ”rätt” yrkesområde än männen. Sett till olika examina arbetade utbildade inom humaniora, konstnärliga ämnen och högskoleingenjörer oftare än övriga inom ett annat område.
LÄNK (pdf)