Högskolorna får 3000 nybörjarplatser till

Genom att öka antalet nybörjarplatser vill man påskynda de studerandes övergång till högskolestudier. Under 2014-2015 får universiteten totalt 1 507 och yrkeshögskolorna 1 493 nya nybörjarplatser.

 
Helsingfors Universitet Johannes Jansson/norden.org Helsingfors Universitet

Nybörjarplatserna riktas särskilt till områden som är centrala i fråga om behovet av arbetskraft samt till områden som förväntas få ny tillväxt och konkurrenskraft. Besluten om hur nybörjarplatserna placeras fattades på basis av högskolornas ansökningar.

Av yrkeshögskolesektorns nya platser riktas nästan 80 procent till social- och hälsovårdsbranschen, som har såväl ett behov av arbetskraft som ett stort antal sökande. Av universitetens ökade nybörjarplatser riktas flest till handelsvetenskap och teknik. Totalt 123 miljoner euro har reserverats för att lätta upp det stora antalet sökande, inklusive de studiesociala förmånerna.

Läs mera på Minedu.fi