Högskolorna skall ha enhetliga tillvägagångssätt för att erkänna tidigare förvärvad kompetens

 
För yrkeshögskolorna och universiteten föreslås nationella principer för hur tidigare förvärvad kompetens skall erkännas och godkännas som en del av examen. En arbetsgrupp som utrett ärendet överlämnade sin promemoria till undervisningsminister Antti Kalliomäki på tisdagen 23.1.2007.
För tillfället har högskolorna ingen gemensam praxis när det gäller att erkänna sådan kompetens som studerande skaffat sig tidigare. Ofta varierar tillvägagångssätten också inom högskolorna när det gäller erkännande av tidigare fullgjorda studier och speciellt erkännande av kompetens som förvärvats på annat sätt än i formell utbildning, t.ex. i arbete.
I och med att studerandenas internationella rörlighet ökar, ökar även behovet av enhetlig praxis. Arbetsgruppen poängterar betydelsen av lika tillvägagångssätt för att säkerställa att olika slags studieprestationer och kunskap överallt bedöms på ett tillförlitligt och genomskinligt sätt. Det här är nödvändigt för att trygga studerandenas rättsskydd.