Högt ställda mål med SIA på mångkulturell arbetsplats

Vaskerummet Hurtigt i Mariehamn, Åland, en multikulturel arbejdsplads med 9 - 10 forskellige nationaliteter, har et klart angivet mål. Personalet forventes at erhverve viden om svensk.

 
Stämningen bland Quicklys personal är god och inställningen likaså till att alla som har bristande kunskaper i svenska ska förbättra dem i SIA-kurser på jobbet. Från vänster i bakre raden språklärare Monica Holmström, Simionescu Lucian Mihai, VD Anders Boström och i nedre raden från vänster Capatina Georgeta, Mocanli Petronela Mihaela och Simionescu Robert Marian. Stämningen bland Quicklys personal är god och inställningen likaså till att alla som har bristande kunskaper i svenska ska förbättra dem i SIA-kurser på jobbet. Från vänster i bakre raden språklärare Monica Holmström, Simionescu Lucian Mihai, VD Anders Boström och i nedre raden från vänster Capatina Georgeta, Mocanli Petronela Mihaela och Simionescu Robert Marian.

- Det handlar både om säkerheten på arbetsplatsen med mycket tunga maskiner och om vår gemensamma trivsel, säger VD Anders Boström som får stöd av personalen i sin ambition att höja kunskapen i svenska.

Capatina Georgeta, Mocanli Petronela Mihaela, Simionescu Lucian Mihai och Simionescu Robert Marian kommer ursprungligen från Rumänien.

De är utplockade att delta i en SIA-grupp med målet att ytterligare uteckla sitt svenska språk så att de framöver kan ha mer kundkontakt.

- Det är spännande med ett nytt språk, både bjobbigt och roligt. Svårast är att skriva och att lära sig ord som kan betyda olika saker. Dialekt kan också vara krångligt. Men, man måste vara envis, intresserad och gärna ha kontakt med ålänningar som pratar svenska med en, säger de och tillägger att de anställdas attityd till att de förväntas lära sig svenska på det stora hela är mycket god.

Anders Boström berättar att företaget har två pågående studiegrupper, varav den ena är en nybörjargrupp. Totalt deltar 18 anställda.

Quickly har 50 personer anställda och under högsäsong mellan 60 och 70 personer i jobb.

- SIA-konceptet har tagits väl emot. Det är bra att läraren kommer till oss under arbetstid istället för att de anställda ska ta sig till stan. Att kursen pågår här förtydligar också bilden av vår ambition – vi tar ansvar och gör det på hela linjen för att de som har flyttat till Åland och vill stanna kvar ska kunna skapa sig en bra tillvaro. Språket är en förutsättning då. Vi curlar inte utan lotsar vidare, visar på dörrar de kan öppna till olika verksamheter även på fritiden.

Språkläraren Monica Holmström startar sin undervisning i en ny grupp på en medvetet låg nivå för att alla ska hänga med från början och därefter anpassar hon uppgifterna utifrån deltagarnas behov.

- Det kan vara en pedagogisk utmaning att undervisa i en grupp som har så olika utgångspunkter och motivation och att inte heller veta hur det riktigt är innan start. Jag planerar nog alltid undervisningen men är lika mycket inställd på att improvisera för i dialog händer det bra saker! Det gäller att hitta gruppdynamiken, känna att alla är med och utvecklas - då ger det mersmak, berättar Monica Holmström.