Höj ambitionerna i finska högskolor, uppmanar minister

 
Sanni Grahn-Laasonen. Sanni Grahn-Laasonen.

Ett av de centrala budskapen i regeringsprogrammet är att resurserna inom vetenskap och forskning bör utnyttjas mer effektivt, skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande. Finland går igenom svåra tider och då lyfts betydelsen av kompetens fram. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen betonade ambition och mod i anslutning till revideringarna inom det finländska högskolefältet vid Lapplands universitets terminsöppning i Rovaniemi.

– Det har skett framsteg i fråga om att stärka profileringen, men ambitionsnivån bör höjas betydligt. Behovet av att revidera högskolestrukturerna har identifierats och saken är också känd på högskolefältet. Inom bägge högskolesektorerna har man gjort utredningar och drivit igenom reformer. Nu är det dags för modiga strukturella lösningar.

- Vi väntar på modiga förslag från högskolorna om hur man kan stärka profileringen och förtydliga arbetsfördelningen för att skapa starka kompetenskluster. Det här innebär också att man blir tvungen att välja bort, och det kan innebära sammanslagningar.

Enligt minister Grahn-Laasonen är kompetens och forskning förutsättningarna för en liten nations framgång. Regeringen satsar genom spetsprojekt 300 miljoner euro på kompetens och forskning. Det här visar att regeringen tror på högskolorna, säger ministern.

- Verkningsfullheten och kommersialiseringen av forskningsresultaten stärks. Högskolornas och forskningsinstitutionernas profilering och arbetsfördelning förtydligas och samarbetet ökar.

Vårt mål är att skapa internationellt konkurrenskraftiga kompetenskluster, sade ministern.

- Högskolorna bör söka ändamålsenliga samarbetsstrukturer i all sin verksamhet. Ministeriet är också berett att stöda betydande reformer genom strategifinansieringen för högskolor, berättade Grahn-Laasonen.

Källa: UKM Pressmeddelande