Høring om langtidsplanen

 

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité holdt åpen høring om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning tirsdag 6. januar. Forskerforbundet deltok på høringsmøtet og foreslo å gjøre langtidsplanen til en Nasjonal kunnskapsplan, etter modell fra transportsektoren.

Läs mer