Huomio aikuiskoululutukseen

 

Tiistaina 29.9. kello 12–17 Torshavnin hotelli Hafniassa järjestetään aikuiskoulutusaiheinen puolipäiväseminaari. Seminaarissa käsitellään muun muassa laajan aikuisopintotarjonnan merkitystä, osaamisen kehittämismahdollisuuksia sekä elinikäistä oppimista.  

Seminaarin tavoitteena on kiinnittää huomiota aikuiskoulutukseen erityisenä painopistealueena. Seminaarissa pohditaan muun muassa luku- ja kirjoitustaidon merkitystä sekä integraatiota. Seminaariosallistujat saavat tilaisuuden syventää aikuiskoulutusalan organisoinnin ja priorisoinnin tuntemustaan, sillä seminaarissa kuullaan esityksiä muun muassa Pohjoismaiden ja EU:n politiikasta ja aikuiskoulutussuosituksista sekä pohjoismaisista aikuisten oppimisen strategioista. Lisäksi seminaarissa kuullaan pohjoismaisten PIAAC-tutkimusten päätuloksia. PIAAC on lyhenne sanoista ”Programme for the International Assessment of Adult Competencies”. Esitysten lisäksi osallistujat saavat tilaisuuden tutustua Färsaarten aikuiskoulutuskenttään sekä keskustella esityksistä ja aikuiskoulutuksen asemasta ja tarpeista Färsaarilla. Pohjoismaisten ja färsaarelaisten esitysten jälkeen vuorossa on pyöreän pöydän keskustelu, minkä jälkeen ryhmien tulokset kootaan yhteen täysistunnossa. Seminaarin kohderyhmänä ovat työmarkkinaosapuolet, viranomaiset, aikuiskoulutusalan toimijat sekä kaikki aikuiskoulutuksesta ja elinikäisestä oppimisesta kiinnostuneet. Lisätietoja ja seminaarin ohjelma päivitetään NVL:n verkkosivujen kalenteriosioon sekä sivustolle www.setur.fo.