Hur blir en högskola hållbar?

 

Hållbar utveckling är numera ett statligt krav för högskolor och universitet att leva upp till. Men begreppet är komplext. Hur integrerar man alla aspekter av hållbar utveckling i alla delar av sin verksamhet? En ny rapport från Högskolan i Borås försöker ta reda på svaren.

– Vi vill visa modeller för hur man kan jobba med hållbar utveckling på en högskola men också visa begreppets komplexitet. Miljöcertifieringen som Högskolan i Borås har är till exempel bara ett av tre spår som ingår i begreppet hållbar utveckling, berättar Jan Nolin.

Rapporten “The University of Borås as a sustainable university” och är skriven av Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap och Björn Brorström, professor i företagsekonomi och rektor vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Källa: Webfinanser