Hur delar vi på kakan? #FBpod avsnitt 11

 

Varje år får studieförbunden 1,7 miljarder i statsbidrag att dela på, folkbildningsmedel som de flesta av oss inom studieförbunden får del av genom att noggrant redovisa med timmar och deltagare. Men hur väl fungerar det? Vilka konsekvenser får vårt nuvarande system för vilken verksamhet vi gör och vilka deltagare vi har?

Nyligen lämnade Folkbildningsförbundet över bollen till Folkbildningsrådet*, som under ett års tid ska utreda fördelningen av statsbidragen. Hur ska vi dela på pengarna till studieförbunden i framtiden? Tillsammans med Omar Mustafa (förbundsrektor Ibn Rushd) och Linus Olofsson (verksamhetschef på Studieförbundet Vuxenskolan) diskuterar vi dagens problem och morgondagens lösningar för ett nytt ekonomiskt system för folkbildningen.

* Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor, lämnar budgetunderlag och årsredovisningar till regeringen samt följer upp och utvärderar folkbildningens verksamhet. Läs mer http://www.folkbildning.se/om-folkbildningsradet/

Ladda ner avsnittet här.

Redaktion: Annika Borg, Julia Charleson, Niklas Skeppar
Producent: Gustav Edman
Tekniker: Simon Persson
Vinjettmusik: Andreas Kjellander
Ansvarig utgivare: Annelie Roswall Ljunggren – Folkbildningsförbundet, 2014