Hur gör man när man bedömer reell kompetens för tillgodoräknande?

 

Resultatet är ett arbetsmaterial som riktar sig till personal inom universitet och högskola samt ett material som riktar sig till studenter som ansöker om bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande.
Enligt Mattias Danielsson, som är projektledare, är modellen studentcentrerad, rättssäker och resursoptimerad. Den går att använda inom alla utbildningsområden och för alla kategorier av studenter.

Läs mer på Validering West www.hb.se/wps/portal/valideringwest