Hur gör vi lärandet synligt i svenskfinland?

Inom kampanjen #OsaaminenNäkyviin presenterar en mängd aktörer i Finland sitt arbete med validering av det inlärda

 
 Hur gör vi lärandet synligt i svenskfinland? Hur gör vi lärandet synligt i svenskfinland?

Kampanjen, som pågår 30.8-12.9. koordineras av SITRA och är ett sätt att få inspiration och kunskap inför det egna arbetet samt en möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter och metoder. Det är fritt fram för alla intresserade att arrangera evenemang under temaveckorna.

Bildningsalliansen erbjuder ett svenskspråkigt tillfälle 7.9. kl 15-16 finsk tid. Då presenteras NVLs (Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande) nya kvalitetskompass, ett nätbaserat verktyg som hjälper till vid skapandet och utvecklandet av valideringstjänster inom vuxnas lärande. NVLs nationella koordinator i Sverige Agnetha Kronkvist berättar om kompassen och visar hur den kan användas. Kompassen är gratis och finns på flera olika språk.

Dessutom kommer deltagare från Bildningsalliansens processutbildning läsåret 2020-2021 att reflektera över vad arbetet med att utforma lärandemål kräver i praktiken inom den fria bildningen.

Tillfället avslutas med en öppen diskussion och det finns möjlighet att ställa frågor.

Evenemanget är gratis och arrangeras via Zoom. Sista dag för anmälan är 5.9.

Arrangörer är Bildningsalliansen och NVL Finland