Hur kan museum skapa utställningsrum som stimulerar social interaktion?

Kurs om museum och social interaktion den 28-29 september 2021 i Östersund

 
Besættelsesmuseet i Aarhus, der åbnede i august 2020, har i deres nye udstilling brugt nogle af de metoder, som bliver gennemgået på kurset ”Att skapa sociala rum på museum”. Besættelsesmuseet i Aarhus, der åbnede i august 2020, har i deres nye udstilling brugt nogle af de metoder, som bliver gennemgået på kurset ”Att skapa sociala rum på museum”.

Ett nordiskt projekt konsortium inviterar dig till en kurs som kommer att vara full av inspirerande exempel, nyttiga metoder och praktiska workshops.

-  Hur kan museum skapa utställningsrum som stimulerar social interaktion?

-  Vilka olika typer av element har visat sig framgångsrika för att uppmuntra social interaktion och hur kan dessa element användas i en utställning?

-  Vad är värdet i social interaktion för upplevelsen av museibesöket och hur stimulerar det ett ökat lärande hos besökaren?

-  Vilka metoder finns det för att utvärdera hur framgångsrika sociala rum på museum är?

Sedan 2018 har Regionmuseet Kristianstad, Den Gamle By, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK) och Universitetet i Sørøst-Norge samarbetat i ett Nordplus projekt där vi kartlagt hur social interaktion kan stimuleras på museum i Sverige, Danmark och Norge. Projektet har undersökt hur lärandeprocesser i sociala rum kan utvärderas. Det är nu dags att sprida våra erfarenheter till andra som vill utveckla mer sociala utställningsrum!

Kursen arrangeras inom ramen för Nordplus-vuxen-projektet Increased Learning through Social Spaces. Den helt gratis men resa och boende måste bekostas av deltagarna själva. Kursen görs på nordiska språk.

Mer information och registrering Kurs om museum och social interaktion | NCK – Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik