Hur kan vi bli mera hållbara som nordiska nätverk?

Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.

 
Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk. Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.

Af Henrika Nordin

NVLs nätverk för hållbar utveckling arbetar innovativt med motivation, pedagogik och metodutveckling för en hållbar framtid. Nätverket ställde sig frågan, lever vi som vi lär hösten 2019? Är t.ex. våra arbetsformer och rutiner inför nätverksmöten hållbara?

Den frågan resulterade i Rödbergsavtalet, som fick sitt namn från att det var i stadsdelen Rödberg i Helsingfors, Finland som avtalet skrevs under. Rödbergsavtalets målsättning var att skapa reflektion och diskussion kring hur vi som nätverk kan vara ännu mera hållbara i våra arbetssätt.

Från Rödbergsavtalet till One Pager

Eftersom NVLs verksamhet under de närmaste åren kommer att vara kopplat till Vision 2030 (Nordiska minsterrådets vision om ett grönt och social hållbart Norden), blev det aktuellt att göra om Rödbergsavatalet till en One Pager som kunde användas av alla nätverk inom NVL.

Læs den nye One pager ”How to become a more sustainable network” her.

One Pager kan fungera som en check-lista för hur man kan jobba mera hållbart som nordiskt nätverk. Målsättningen är att nätverken ska kunna reflektera kring hur de kan jobba mera hållbart samt diskutera kring de åtta punkter som finns presenterade. Det finns också länkar till hållbara alternativ för logi, mötesrum och måltider men också olika mätare som mäter ditt klimatavtryck. Det är frågan om en process då man som nätverk vill skapa hållbara arbetsrutiner och de små stegen är lika viktiga som de stora.

Hvis du har spørgsmål eller input til den nye One Pager, kontakt venligst Henrika Nordin, henrika.nordin@bildningsalliansen.fi.