Hur vi kan tillvarata nyanlända gotlänningars kompetenser?

Deltagare skapade handlingsplaner och tog fram konkreta idéer för lokalt samarbete.

 

Tema: hur vi kan tillvarata nyanlända gotlänningars kompetenser?
- Innan de kallades nyanlända flyktingar, var de ”vanliga” arbetstagare och arbetsgivare- bara i ett annat land. – Shahamak Rezaei, en av seminariets gästföreläsare.

Integrationsenheten och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) som ligger under Nordiska Ministerrådets ansvar, arrangerade ett ”To-Do”-seminarium för lokala aktörer, nyanlända gotlänningar och gäster från Norden.

Gotland, Åland och Bornholm ingår via NVL i ett ö-nätverk med syfte att lyfta utmaningar och möjligheter med utgångpunkt från vårt gemensamma ö-läge. ”To-Do” är ett samarbetsprojekt som ska genomföras på alla de deltagande öarna.

Nu har vi på Gotland möjligheten!

Syfte med dagen: Att tänka nytt tillsammans genom att träffas och se nya möjligheter för hur vi på bästa sätt kan tillvarata nyanlända gotlänningars kompetenser.

Mål: Att skapa en eller flera konkreta idéer som vi återkopplar till i höst genom uppföljande kortare seminarium. 

Föreläsare:
Shahamak Rezaei
, dansk ekonom och Associate Professor från Roskilde Universitet berättar om forskning som belyser vad som händer i världen när kompetenser flyttar och hur vi på bästa sätt kan ta till vara nätverk som redan finns. Hur ska befintliga företag ta vara på nya kompetenser? Hur vågar de tänka nytt? Ny kundgrupp och nya behov?

Fredrik Bergman från det sociala företaget ”Macken” i Växjö inspirerar oss att tänka kreativt och entreprenöriellt. Kan man bli fåraherde mitt i Växjö? Ja, genom att skippa gräsklippare, inhägna grönområden och ta in lamm istället! ”Macken” arbetar framgångsrikt med nyanlända och hittar kreativa lösningar utifrån varje persons kompetens.

Tid: torsdagen 21 april kl 8.30-16.30.

Resultat:

To-Do drömmar - vision

To-Do teman

To-Do hinder

Anteckningar från de olika arbetsgrupperna:

To-Do Mötesplatser Arbete nr 1

To-Do Mötesplatser Arbete nr 2

To-Do Mötesplatser Kultur

To-Do Samhälle nr 1 Grupp A

To-Do Samhälle nr 2 Grupp A

To-Do Samhälle Grupp B

To-Do Samhälle och Utbildning nr 1

To-Do Samhälle och Utbildning nr 2

To-Do Validering nr 1

To-Do Validering nr 2